Obec Kunžak
rezervace prodejních míst


Přístupnost


Rezervace prodejních míst

Pravidla pro stánkový prodej o pouti v Kunžaku.

  • Obec Kunžak vyhradila a označila na náměstí Komenského, v ulici Havlíčkova a Ke Kostelu prodejní místa k umístění stánků o pouti v délce 2 m a hloubce maximálně 2 m u každého místa v sobotu a neděli.
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství  k umístění stánků  o pouti činí 80,- Kč za jedno prodejní místo a den  a je splatný  nejpozději do 10ti  dnů od potvrzení rezervace Obecním úřadem Kunžak .
  • Potřebný počet prodejních míst si prodejce může  rezervovat  na jeden, nebo oba dva dny přímo z webových stránek nebo osobně na Obecním úřadu Kunžak a to nejpozději do 15.8. běžného roku.
  • Z vážných důvodů je možné zrušit rezervaci a požádat o vrácení uhrazeného místního poplatku do 31.7. běžného roku.
  • Umístění prodejních stánků na rezervovaná prodejní místa je možné po splnění uvedených podmínek, nejdříve v sobotu před pouťovou nedělí od 05.00 hodin.

Klikněte na příslušnou oblast, ve které si chcete PM rezervovat