Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Sběrný dvůr

Sběrný dvůr Kunžak - provozní doba:     středa: 16.oo - 18.oo hodin

                                                            sobota: 09.oo - 11.oo hodin

 

Seznam druhů odpadů, které lze ukládat ve sběrném dvoře:

Kat.č.

Kat.

Název druhu odpadu

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 05

O

Kompozitní obaly

15 01 07

O

Skleněné obaly

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 03

O

Pneumatiky

16 01 07

N

Olejové filtry

16 06 01

N

Olověné akumulátory

16 06 02

N

Nikl-kadmiové baterie akumulátory

17 06 03

N

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

20 01 01

O

Papír a lepenka

20 01 02

O

Sklo

20 01 10

O

Oděvy

20 01 11

O

Textilní materiály

20 01 21

O

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

20 01 26

N

Olej a tuk neuvedený po č. 20 01 25

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 39

O

Plasty

20 01 40

O

Kovy

20 03 07

O

Objemný odpad

 

 

AKTUALITY

obrázek k článku: Vyúčtování likvidace odpadů za rok 2021 a 2022
09.05.2022
Vyúčtování likvidace odpadů za rok 2021 a 2022
obrázek k článku: Pomoc- při finanční tísni spojené s růstem cen energií
17.03.2022
Pomoc- při finanční tísni spojené s růstem cen energií
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku