Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu

Územní plán - dokumenty ke stažení

změna č.5 územního plánu Kunžak

změna č. 5 ÚP Kunžak - výkres základního členění území - vydáni
změna č. 5 ÚP Kunžak - výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací - vydání
změna č. 5 ÚP Kunžak - textová část - vydání
změna č. 5 ÚP Kunžak - schema řešených území - vydání
změna č. 5 ÚP Kunžak - koordinační výkres - vydání
změna č. 5 ÚP Kunžak - hlavní výkres - vydání

změna č.4 územního plánu Kunžak

546615_1.01_Z4_ZCU
546615_1.02_Z4_HLV
546615_1.04_Z4_VPS
546615_2.01_Z4_KOV
546615_2.03_Z4_SVZ
546615_20.2_Z4_ZPF
Kunzak_Z4_oduvodneni_vysled
Kunzak_Z4_vyrok_vysled

změna č.3 územního plánu Kunžak

Odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
Výkres základního členění území
Změna č. 3 ÚP Kunžak - záznam o účinnosti
Výkres širších vztahů – změna č.3 ÚP Kunžak
Koordinační výkres – změna č.3 ÚP Kunžak
Hlavní výkres – změna č.3 ÚP Kunžak
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – změna č.3 ÚP Kunžak

změna č.2 územního plánu Kunžak

Opatření obecné povahy - změna č. 2 ÚP Kunžak čistopis. Textová část
Kunžak změna č.2 územního plánu. Čistopis. Textová část
Kunžak změna č.2 územního plánu. Odůvodnění čistopis. Textová část
Změna územního plánu č.2. Mapová část

změna č.1 územního plánu Kunžak

Legenda-Výkres základního členění
Legenda-Hlavní výkres
Legenda-Koordinační výkres
Legenda-Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres základního členění
Hlavní výkres
Hlavní výkres-a
Hlavní výkres-b
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Kunžak změna č.1 - Čistopis
Kunžak změna č.2-Odůvodnění čistopis
Opratření obecné povahy změna č.1

AKTUALITY

19.06.2024
Beseda o Libanonu
19.06.2024
Odstávka elektrické energie
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě