Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Odebírat zprávy

Chcete-li dostávat informace z našeho webu emailem, zaregistrujte se.

Registrovat odběr zpráv
Zde můžete
Zrušit odběr zpráv .

Spolupracují s námiLikvidace odpadů – smlouvy

Likvidace odpadů – podnikatelská sféra

 

Ze zákona o odpadech č. 541/2020 Sb vyplývá, že:

  • každý podnikatel je povinen třídit odpad a zajistit jeho likvidaci smlouvou s oprávněnou osobou, nebo obcí,
  • pokud podnikatel uzavře smlouvu s obcí, může průběžně využívat pro svůj odpad obecní systém a nemusí vést evidenci o odpadech,
  • za porušení těchto povinností hrozí pokuty až do výše 1.000.000 Kč.

Oproti minulému roku jsme výrazně snížili ceny za většinu položek v ceníku pro podnikatele.

Podnikající osoba, která nemá s obcí uzavřenou smlouvu, nesmí využívat obecní odpadový systém.

Podrobnější vysvětlení

Podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., je původcem odpadu každý, při jehož činnosti vzniká odpad (např. osoby samostatně výdělečně činné - živnostníci, s.r.o. a další). Původci odpadů jsou tedy i kadeřnice, malý obchod, účetní, provozovatel restaurace apod. Původcům Zákon ukládá řadu povinností. Mezi obecné povinnosti, které podle Zákona dopadají na každého, patří: 

  • soustřeďovat odpady odděleně, tedy třídit odpad
  • zabezpečit odpad před odcizením nebo únikem a také jeho znehodnocením
  • vést průběžnou evidenci, která se vede samostatně za každý druh odpadu a za každou provozovnu, kde odpad vzniká Způsob, četnost záznamů a rozsah vedení této evidence stanoví vyhláška 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence se archivuje po dobu 5 let.

 

Podnikatelé mají jako původci odpadu též povinnost mít ve vztahu k jimi produkovanému komunálnímu odpadu, který běžně produkují, a stavebního a demoličního odpadu, který sami nezpracují, uzavřenu smlouvu s oprávněnou osobou, resp. obcí v případě jejich zapojení do obecního systému, a to již před samotným vznikem odpadu. Za porušení těchto povinností hrozí pokuty až do výše 1.000.000 Kč.

Žádné výjimky odvozené od množství odpadu v zákoně o odpadech pro podnikatele (fyzické podnikající osoby, právnické podnikající osoby) ani fyzické osoby stanoveny nejsou. Podnikatelé se mohou zapojit se svým odpadem do obecního systému, pokud to obec umožňuje. Pokud se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zapojí se všemi odpady do obecního systému, pak je osvobozena od vedení evidence.

 

Ceník odpadů pro podnikatele včetně DPH

  Cena Cena/rok

Komunální odpad - týdenní známka na popelnici 110 l

150,00 Kč

 

Likvidace pytlů

130,00 Kč

 

Pytel

20,00 Kč

 

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)*

 

3 600,00 Kč

Roční paušální platba za komunální  odpad*

 

2 400,00 Kč

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)**

 

18 000,00 Kč

Roční paušální platba za komunální  odpad**

 

24 000,00 Kč

* platí pokud objem jednotlivých druhů odpadu nepřesáhne 110 l týdně

** objem 1100 l týdně

AKTUALITY

28.06.2024
Knihovna o prázdninách
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě